Entegre Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Entegre Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

SAYIN İNŞAAT, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve iş güvenliğine önem veren, müşteri şartları ve taleplerine uyacağını taahhüt eden yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla bünyesinde, kalite, çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı kalarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturacak ve sürekli iyileştirme  ile destekleyerek güçlendirecektir.

Alt yükleniciler de kanunların öngördüğü ISO 9001,ISO 14001 ve OHSAS 18001 hükümleri, yöntem ve ilkelerini aynı disiplin ve anlayışla uygulayacaktır.

 

Bu bağlamda Kalite, Çevre ve İSG Politikamız;

 • Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olmak,
 • Atık miktarını önlemek ve azaltmak,
 • Yeni ürün ve teknolojilere hızlı, güvenilir şekilde geçebilmek,
 • Hammadde kullanımında israfı önlemek,
 • Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltmak,
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu, kalite, çevre ve işçi sağlığı-iş güvenliği bilincini geliştirecek eğitim imkanlarını ve çalışma koşullarını sağlamak,
 • Ekipman ve iş aracı seçiminde çevreye duyarlı ve iş sağlığı-iş güvenliğine uygun malzeme seçimini sağlayacak,
 • Diğer tarafların ( halk, alt yükleniciler vs. ) bu politikaya kolay erişimini sağlamak,
 • Müşteri Memnuniyetini arttırarak sürekli ve kalıcı müşteriler edinmek,
 • Yasal Şartlar ve Müşteri Şartları çerçevesinde kaynakları ve enerjiyi akılcı kullanarak çevre ve iş güvenliği bilincini arttırıcı tedbirler almak,
 • Tedarikçilerimize / Taşeronlarımıza yaptırdığımız işlerle ilgili gereklilikleri sürekli olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde iletmek,

Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak,

İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,

Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışarak,

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyarak,

İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlayarak bu sahadaki iş makinalarına sürekli yatırım yapmak gayesindeyiz.

Yönetimimiz, kalite yönetim sistemimizin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt etmektedir. Çalışanlarımızın da ellerinden gelenin en iyisini yaparak, ortak başarımız için çalışacağına inancımız tamdır.

Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Bize haritadan kolayca ulaşabilirsiniz.